Wij staan voor u klaar

Het principe

Het principe van de schenkkring is eenvoudig: het samen met anderen afdekken van een risico. Zo zorgden boeren vroeger voor elkaar om het risico op brand te delen. Zo is ook de verzekeringsgedachte ooit ontstaan. Maar verzekeren is duur en ondoorzichtig geworden en biedt geen zekerheid van betalen als het nodig is.

Innovatie

Het concept verder doorontwikkeld naar een hanteerbaar format

Het idee van samen risico’s delen is dus niet nieuw, maar het beschikbaar maken van een schenkkring voor grotere groepen van zelfstandige ondernemers wel. Dit werd mogelijk door alle processen van sparen, schenken, mutaties etc. slim te digitaliseren. Een SmartFund dus. De webapplicatie die we hebben ontwikkeld is gekoppeld aan de financiële omgeving van Intersolve, een elektronische bankinstelling in Nederland. Iedere deelnemer heeft zijn eigen e-Wallet. En alleen de deelnemer heeft toegang tot zijn e-Wallet. Geen machtiging van een derde partij op een bankrekening, waardoor misbruik is uitgesloten; andere oplossingen bieden deze 100% veiligheid niet.
En je ziet 24/7 precies wat er met je geld gebeurt. We vinden het belangrijk dat je weet wie er in je schenkkring deelnemen en wie er ziek is geworden en een schenking krijgt. Vertrouwelijkheid in een digitale omgeving.

  • Veilig beheerd geld
  • 24/7 transparant
  • Digitaal
Maatwerk

Wij bieden u de oplossing die bij u past

Onze services richten op het faciliteren van groepen ondernemers, die elkaar willen ondersteunen in geval van nood. We kunnen elke schenkkring of broodfondsconstructie ondersteunen.
Maatwerk geldt voor de individuele ondernemer die een keuze wil maken over het benodigde bedrag, aanvullend sparen, termijn van deelname. Maar ook maatwerk voor het collectief, die de regels van het fonds vaststellen, zodat ze volledig aansluiten bij de wensen. Het ultieme maatwerk is een eigen fonds van meet af aan opzetten.

Eigen fonds opzetten?

Webapplicatie is de kern van onze digitale dienstverlening

De gebruiker gebruikt de webapplicatie SmartDeposit. Deze zogeheten front end applicatie is geïntegreerd met de financiële e-Wallet omgeving van onze partner, de elektronische bank Intersolve. De financiële omgeving vormt de back end.

SmartDeposit is de user interface, de plek waar voor de gebruikers alle informatie te vinden is over het eigen geld, waar de overzichten van deelnemers en schenkingen staan, waar de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens en de gemaakte keuzen beheert, waar het verzoek om een donatie gedaan kan worden en waar de meest gestelde vragen staan en anders direct vragen aan de beheerders van SmartSharing gesteld kunnen worden.

In SmartDeposit worden dus de opdrachten geïnitieerd die in de e-Wallet omgeving financieel worden afgewikkeld. Het geld van de deelnemers wordt beheerd in een e-Wallet. Elke deelnemer heeft een eigen e-Wallet, waarop zijn schenkingsgeld staat. Schenkingen vinden plaats tussen de e-Wallets van de deelnemers. Geld storten en opnemen kan alleen via de aan de eigen e-Wallet gekoppelde bankrekening. Het saldo en transactie op de e-Wallet zijn altijd in te zien, net zoals bij een gewone bank.

Administraties zijn geïntegreerd

Betrouwbare administraties

Bij een SmartFund zijn de deelnemersadministratie en de financiële administratie gekoppeld.
Het gaat bij de deelnemeradministratie om het digitaal aanmelden en opzeggen van een ondernemer. Het aanmelden en wijzigen van gegevens worden door de ondernemer zelf gedaan. Opgegeven gegevens als inkomsten, de eigen verklaring van gezondheid, het inkomensbedragen worden gecontroleerd.
De financiële administratie betreft alle transacties van het storten van geld op de e-Wallet, het sparen, het betalen van schenkingsbedragen en het overboeken van de e-Wallet naar de eigen rekening. De geïntegreerde administratie maakt dat de relatie tussen de berekende schenking en de financiële transactie aantoonbaar is.
Bij handmatige, niet gekoppelde administraties ziet de deelnemer het afgeschreven bedrag.

Full service

Van opzet tot en met beheer

De kern van onze dienstverlening bestaat uit het gebruik van de webapplicatie met de e-Wallets en de onderliggende afspraken die de deelnemers met elkaar maken. Na een initiële setup waarbij keuzen gemaakt worden over bijv. bedragen, wachttijden, opzegtermijn die gelden voor het fonds zetten wij het fonds op. Daarna valt er maar weinig te beheren. Het is heel goed mogelijk of zelf het dagelijkse beheer te doen, maar het is nog meer gemak als wij het voor jullie doen. Na een periode van ervaring opdoen in de praktijk kan de set-up aangepast worden.

Interesse? Neem contact op